• tudalen_baner

Stori'r Sylfaenydd

SEFYDLYDD
STORI

Ddeng mlynedd yn ôl, wedi'i llethu gan yr oriau hir a dreuliwyd yn eistedd wrth ddesg, roedd hi'n teimlo'n fwyfwy anghyfforddus yn ei chorff ei hun.Yn benderfynol o wella ei lles corfforol, trodd at ymarfer corff.Gan ddechrau gyda rhedeg, roedd yn gobeithio dod o hyd i ddillad chwaraeon addas a fyddai'n ei galluogi i barhau i fod yn ymroddedig i'w threfn ffitrwydd.Fodd bynnag, roedd dod o hyd i'r draul actif cywir yn dasg frawychus.O arddull a ffabrig i fanylion dylunio a hyd yn oed lliwiau, roedd llawer o ffactorau i'w hystyried.

Gan gofleidio athroniaeth "All We Do Is For You" ac wedi'i gyrru gan y nod o ddarparu'r dillad chwaraeon mwyaf cyfforddus i fenywod, dechreuodd ar y daith o greu brand dillad UWE Yoga.Ymchwiliodd yn ddwfn i waith ymchwil, gan ganolbwyntio ar ffabrigau, manylion dylunio, arddulliau a lliwiau.

Roedd hi'n credu'n gryf mai "iechyd yw'r math mwyaf rhywiol o harddwch."Roedd cyrraedd cyflwr o les, y tu mewn a'r tu allan, yn amlygu atyniad unigryw - cnawdolrwydd dilys a naturiol.Gwnaeth ein croen yn pelydru a'n llygaid yn fywiog.Mae'n meithrin hyder a gras, gan bwysleisio harddwch cyfuchliniau ein corff.Rhoddodd gam ysgafn a phwerus inni, gan belydru egni.

tua111
stori_02
Sylfaenydd-stori1_02

Ar ôl cyfnod o amser, gwellodd ei chorff yn raddol, a gwellodd ei chyflwr cyffredinol yn sylweddol.Enillodd reolaeth dros ei phwysau a theimlodd yn fwy hyderus a hardd.

Sylweddolodd, waeth beth fo'i hoedran, y dylai pob merch garu ei hun a chofleidio ei harddwch unigryw ei hun.Credai y gallai merched gweithgar arddangos eu hiechyd a'u hunigoliaeth bob amser.

Gall chwaraeon wneud i fenywod ddangos eu hiechyd a'u personoliaeth bob amser.

Wedi'u cynllunio gyda symlrwydd ac amseroldeb mewn golwg, roedd y darnau hyn yn blaenoriaethu hyblygrwydd a chysur, gan ganiatáu symudiad anghyfyngedig yn ystod gwahanol ystumiau ioga a chynnal cydbwysedd.Roedd eu harddull finimalaidd yn eu gwneud yn hawdd eu cymysgu a'u paru ag eitemau eraill o ddillad, gan adlewyrchu arddull a hoffterau personol.

stori_02

Gyda brand UWE Yoga, ei nod oedd grymuso menywod i gofleidio eu hiechyd, eu harddwch a'u hunigoliaeth.Roedd y gwisgo egnïol a luniwyd yn ofalus nid yn unig yn ymarferol ond hefyd yn chwaethus, gan gefnogi menywod yn eu teithiau ffitrwydd tra'n gwneud iddynt deimlo'n hyderus ac yn gyfforddus.

Wedi'i gyrru gan y gred y gall ffitrwydd a ffasiwn gydfodoli'n gytûn, ceisiodd ysbrydoli menywod i ddathlu eu cyrff, cofleidio hunan-gariad, a phelydru eu synnwyr unigryw o arddull.Daeth UWE Yoga yn symbol o rymuso, gan ddarparu dillad chwaraeon i fenywod a oedd yn darparu ar gyfer eu cysur, amlbwrpasedd a mynegiant personol.

Roedd hi'n ymroddedig i grefft dillad yoga, gan ddod o hyd i harddwch mewn cymesuredd a chydbwysedd, llinellau syth a chromliniau, symlrwydd a chymhlethdod, ceinder cynnil ac addurniadau cynnil.Iddi hi, roedd dylunio dillad ioga fel cynnal symffoni ddiddiwedd o greadigrwydd, gan chwarae alaw gytûn am byth.Dywedodd unwaith, "Nid yw taith ffasiwn merch yn gwybod unrhyw derfyn; mae'n antur hudolus sy'n datblygu'n barhaus."

dwy-merched ifanc-du-sporty-tops-legins-eistedd-o-gefn-hyfforddiant-ioga-posau-gyda'i gilydd-merched ifanc-ymarfer-ioga-awyr agored